Dhammapada.

^  <  >

 

21. Dodatki.

KN, Pakinnaka Vagga, Dhp. 290 - 305.

 

Widząc że porzucenie mniejszego szczęścia,

prowadzi do większego,

mądry człowiek powinien porzucić to mniejsze

na rzecz większego szczęścia.

 

Ten kto szuka swego szczęścia

kosztem bólu innych, nigdy nie umknie

nienawiści która go przepełnia.

 

Co powinno być zrobione - nie jest,

a co nie powinno - jest robione.

Skazy tych którzy są dumni i nieodpowiedzialni,

z pewnością się pomnożą.

 

Ci którzy obejmują silną i nieustanną

uważnością swe ciało,

nie robią tego co nie powinno być robione.
Oni trwają w tym co powinno być czynione,

a ich skazy na skutek praktyki zanikają.

 

Zabiwszy matkę, ojca oraz dwóch wielkich wojowników [1]

i zniszczywszy kraj wraz z jego skarbnikiem,

wolny kroczy, święty i zwycięski.

Zabiwszy matkę, ojca oraz dwóch bramińskich królów,

a na dodatek tygrysa,

wolny kroczy, święty i zwycięski.

 

Uczniowie Gotamy, których uważność

dzień i noc jest skierowana na Buddę,

ci są zawsze Przebudzeni.

 

Uczniowie Gotamy, których uważność

dzień i noc jest skierowana na Dhammę,

ci są zawsze Przebudzeni.

 

Uczniowie Gotamy, których uważność

dzień i noc jest skierowana na Sanghę,

ci są zawsze Przebudzeni.

 

Uczniowie Gotamy, których uważność

dzień i noc jest skierowana na ciało,

ci są zawsze Przebudzeni.

 

Uczniowie Gotamy, których uważność

dzień i noc jest skierowana na łagodność,

ci są zawsze Przebudzeni.

 

Uczniowie Gotamy, których umysł

dzień i noc jest skupiony na rozwoju,[2]

ci są zawsze Przebudzeni.

 

Trudno jest zostać mnichem. Trudno się tym cieszyć.
Niemiłe i trudne jest życie świeckie.

Bolesne jest przebywanie z nierównymi sobie,

Błąkający się poprzez zrodzenia zawsze cierpi.
Tak więc nie błąkając się przez zrodzenia

umykasz cierpieniu.

 

Zaufanie, pewność[3] i wartości,

ukoronowane reputacją i bogactwem,

gdzie by się nie udał,

tam będzie respektowany.

 

Taki lśni z daleka niczym śnieżne szczyty gór,

gdy źli znikają jak strzały wystrzelone w ciemność nocy.

 

Ten który siedzi sam, śpi w samotności,
chodzi sam to tu to tam,

z uwagą i pod pełną kontrola,

znajdzie radość w leśnym odosobnieniu.

 

 

1. Dziwna dla nas przenośnia odnosi się do symboliki regionu gdzie aktorzy dramatu uosabiają cechy mentalne.
  Matka to pragnienie, ojciec to duma, wojownicy to eternalizm i nihilizm, kraj to zmysły, a skarbnik to zapał.
  Królowie to dwa ekstremalne poglądy, a tygrys to pięć skaz mentalnych.

2. bhavanaya: rozwój mentalny, konretniej: cały kompleks nakierowywania myśli w kierunku rozwoju.

3. saddho: często błędnie tłumaczone jako wiara, saddha jest pewnością wynikającą ze zweryfikowanego założenia.v.1.00 © 2012 Tipitaka.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wyłącznie do bezpłatnego rozpowszechniania.