Dhammapada.

^  <  >

 

26. Bramini.[1]

KN, Brahmana Vagga, Dhp. 383 - 423.

 

Podetnij korzeń [2],

wyzbyj się pragnień zmysłowych,

Braminie.

Kiedy pojmiesz tajemnicę

rozpadu złożonych fenomenów

poznasz Niestworzone[3]

Braminie.

 

Kiedy Bramin dotarł[4] do dalekiego brzegu

jego kajdany już przeminęły.
Tego dla którego ani dalszy ani bliższy brzeg

ani oba brzegi na raz już nie istnieją,

tego nazywam Braminem.

 

Ten który jest bez skazy, samotnie medytując

dokonał obowiązku, wolny od skalań,

osiągnął Najwyższy Cel,

tego nazywam Braminem.

 

Słońce świeci dniem, księżyc rozjaśnia noc.

Zbroja wojownika lśni wielkim blaskiem.

Medytacją lśni Bramin,

a Budda lśni zwycięstwem dzień i noc.

 

Ponieważ przezwyciężył zło

nazywają go Braminem.

Ponieważ żyje w pokoju,

nazywają go Pustelnikiem.

Ponieważ odrzucił nieczystości,

nazywają go Ascetą.

 

Nikomu nie wolno uderzyć Bramina,

ani też on nikomu nie odpłaci w gniewie.

Wstyd na głowę tego który uderzył Bramina,

jeszcze większy wstyd gdy on odpłaci w gniewie!

 

Niemałą zasługą jest opanowanie umysłu,

powściągnięcie go od zapału do przyjemności.

Tylko jeśli umysł jest wyzbyty chcenia i odpychania,

ból i żal ustają.

 

Takiego który nie popełnił złych czynów

poprzez akcje ciała, mowy i umysłu,

takiego który panuje nad tymi trzema,

nazywam Braminem.

 

Tak jak Bramini klękają przed sprawowaną ofiarą ognia

tak każdy winien klęknąć przed tym kto rozumie Dhammę

nauczaną przez W Pełni Oświeconego.

 

Nie przez wygład, pochodzenie czy klasę społeczną

staje się Braminem,

ale poprzez praktykowanie prawdy i szlachetności

staje się czystym - Braminem.

 

Jakiż pożytek z twej fryzury, jakiż ze stroju głupcze?

Cóż z tego że masz płaszcz z antylopiej skóry?

Na zewnątrz dbasz o siebie,

a w środku nosisz obłęd zapału.

 

Tego który się okrywa zakurzonym łachmanem,

chudy, pokryty widocznymi żyłami,

medytujący samotnie w lesie,

tego nazywam Braminem.

 

Nie dlatego go tak zwę, że się urodził z Braminów,

nie dlatego że z matki Braminki.

Jeśli jest w szponach pasji zwę go po prostu Bhovadi.[5]

Każdego jednak wolnego od pasji, od zapału,

tego nazywam Braminem.

 

Tego który zrzucił kajdany,

który nie drży przed niczym,

który przekroczył uwarunkowania,

który jest wolny,

tego nazywam Braminem.

 

Tego który przeciął więzy, pasy i sznury

który odsunął skobel z odrzwi,[6]

który poznał Prawdę,[7]

tego nazywam Braminem.

 

Ten którego przebaczenie trwa

mimo przemocy której doznał,

którego wojskiem jest cierpliwość

a siłą aktywność,

tego nazywam Bramanem.

 

Który nie jest gniewny ale praktykujący,

pełen cnót, opanowany i czysty

nosi swe ciało ostatni już raz

tego nazywam Braminem.

 

Który niczym woda do liścia lotosu,

albo nasionko musztardy na ostrzu igły

nie lgnie on do zmysłowych przyjemności,

tego nazywam Braminem.

 

Który tu i teraz zrealizował zniszczenie żalu,

który złożył niesiony ciężar i uwolnił się,

tego nazywam Braminem.

 

Którego wiedza jest głęboka, który jest mądry,

który wie co złe a co dobre,

który osiągnął Najwyższy Cel,

tego nazywam Braminem.

 

Który się nie zadaje ani z gospodarzami

ani z wędrowcami,

który chodzi sobie bez ograniczeń,

wolny od pragnień,

tego nazywam Braminem.

 

Który złożył broń, nie szuka zwady

wśród silnych czy słabych

nie rani i nie zabija nikogo,

tego nazywam Braminem.

 

Który jest przyjacielski wobec nieprzyjaciół

pokojowy wobec wojowniczych,

nieuzależniony między uzależnionymi

tego nazywam Braminem.

 

Którego żądza, nienawiść i duma

spadła niczym ziarno musztardy

spada z czubka igły,

tego nazywam Braminem.

 

Który dobiera właściwe, delikatne słowa

którego mowa nie uraża nikogo,

tego nazywam Braminem.

 

Który nie bierze co nie jest mu dane,

czy to małe czy duże,

krótkie czy długie,

dobre czy marne,

tego nazywam Braminem.

 

Który nie ma pragnień wobec tego

czy następnego świata,

wolny od pragnień, wyemancypowany,

tego nazywam Braminem.

 

Który nie ma zamiarów,

który przez wiedzę jest wolny od wątpliwości,

ustabilizowany pewnie w Bezśmiertelności,

tego nazywam Braminem.

 

Który przekroczył dobro i zło,

wolny od powiązań,

bez bólu, nie splamiony, czysty,

tego nazywam Braminem.

 

Który lśni jak księżyc bez skaz

czysty, spokojny i niewzruszony,

który zniszczył pragnienie trwania,

tego nazywam Braminem.

 

Który przeniknął iluzje Samsary,

przeszedł ten szlak,

tak trudny do przejścia.

Który dotarł do Drugiego Brzegu,

zagłębiony w kontemplacji,

wolny od pragnień i wątpliwości,

bez zapału, z chłodnym umysłem,

tego nazywam Braminem.

 

Który w tym świecie pragnień zmysłowych

wyzbył się ich i bezdomny odrzucił go,

zniszczył pragnienia zmysłów i stawania się,

tego nazywam Braminem.

 

Który zrywa ludzkie więzy,

i przekracza związki transcendentalne,

jest kompletnie wolny od więzów,

tego nazywam Braminem.

 

Który odrzucił lubienie i nielubienie

który z chłodnym rozumem wolny

od skalań zwyciężył świat,

tego nazywam Braminem.

 

Który dobrze zna śmierć i zradzanie istot,

nieskrępowany niczym, przeszedł drogę

w pełni oświecony,

tego nazywam Braminem.

 

Którego przeznaczenia nie zna nikt,

ani devy ani gandarvy [8]ani ludzie,

który zniszczył wszystkie skalania,

i jest świętym Arhantem,

tego nazywam Braminem.

 

Który jest wolny od zapału do Pięciu Zespołów

w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości,

nie posiada niczego, nie chce niczego,

tego nazywam Braminem.

 

Nieustraszony, szlachetny, bohater,

wielki zwycięzca, asceta i zbawiciel,

oświecony,

tego nazywam Braminem.

 

Ten asceta który zna  rejony swej przeszłości

który widzi nieba i piekła,

który osiągnął koniec zradzania,

który nie prześcignioną inteligencją

osiągnął perfekcję,

który wypełnił Cel i dotarł do kresu

wszystkich pasji,

tego nazywam Braminem.

 

 

1. w szerokim sensie - święci, szlachetni a nie tylko kapłani Hinduizmu.

2. korzeniem jest pragnienie.

3. chodzi o Nibannę czyli wygaśnięcie cierpienia.

4. dzięki skupieniu i mądrości.

5. forma grzecznościowa w stosunku do Braminów, ale równy innym, nie wyższej kategorii.

6. najpewniej chodzi o przezwyciężenie niewiedzy

7. konkretnie "który jest oświecony"

8. devy i gandavy to są duchy w mitologii regionu

 v.1.00 © 2012 Tipitaka.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wyłącznie do bezpłatnego rozpowszechniania.