Dhammapada.

^  <  >

 

9. Zło.

KN, Papa Vagga, Dhp. 116-128.

 

Działaj uważnie i bez ociągania kiedy czynisz dobrze,

chroniąc swój umysł od złego.

Jeśli zaczniesz się ociągać,

umysł znajdzie rozkosz w złu.[1]

 

Niektórzy nieustannie postępują źle.

Nie postępuj w ten sposób,

bo szukanie przyjemności w złym postępowaniu,

przyniesie ci ból i cierpienia.

 

Niektórzy nieustannie postępują dobrze.

Postępuj w ten sposób,

bo szukanie przyjemności w dobrym postępowaniu,

przyniesie ci szczęście.

 

Czyniący zło, widzi początkowo zło jako dobro.

Dopiero kiedy zło przyniesie owoce,

czyniący zło zrozumie, że czynił źle.

 

Inny będzie czynił dobrze,

ale zrazu będzie się to wydawało złym.

Dopiero kiedy dobro przyniesie owoce,

dobro okaże się prawdziwym dobrem.

 

Niektórzy lekce sobie ważą złe postępowanie,

przekonani, że nic im nie grozi.

Mówią: będę robił co chcę, nic złego mi nie grozi.

Ale zło się zbiera jak woda w wielkim dzbanie,

i kropla po kropli wypełnia głupca po brzegi.

 

Inni lekce sobie ważą dobre postępowanie,

przekonani, że nie przynosi ono żadnego efektu.

Ale to spostrzeżenie nie jest zbyt właściwe,

i dobro się zbiera jak woda w wielkim dzbanie.

Kropla po kropli wypełnią dobrze czyniącego po brzegi.

 

Bogaty kupiec unika ryzykownych szlaków,

a pragnący żyć unika trucizn.

Tak samo powinien unikać czynienia zła,

ten który kultywuje dobro.

 

Kiedy twoja dłoń nie jest zraniona,

możesz w niej trzymać nawet truciznę

i nie wniknie ona do twojego ciała.

Tak samo, nie istnieją złe konsekwencje,

dla tego który nie popełnił złego czynu.

 

Kiedy głupiec postępuje gwałtownie wobec

osoby która jest całkowicie bez zarzutu,[2]

Jego postępowanie wróci do niego niczym

drobny pył rzucony garścią pod wiatr.

 

Niektórzy po śmierci zrodzą się z łona,

czyniący zło zrodzą się w piekielnym stanie,

a czyniący dobro dosięgną niebiańskich obszarów.

Wyzwoleni osiągną pełną Nibbanę.

 

Nie ma nawet jednego miejsca do ukrycia,

ani w niebie, ani w otchłaniach oceanów,

ani pod ziemią ani w górach,

i czyniący zło nie może się ukryć

przed efektami złego postępowania.

 

Ani w niebie, ani w otchłaniach oceanów,

ani pod ziemią ani w górach,

nie ma takiego miejsca, w którym można się ukryć

przed śmiercią.

 

1."Papa" znaczy wszystko co złe, a konkretniej "wszystko co kala umysł". Wyróżnia się dziesięć rodzajów zła: niewłaściwe rozumienie, niewłaściwa intencja, niewłaściwa mowa, niewłaściwe postępowanie,
niewłaściwe życie, niewłaściwy wysilek, niewłaściwa uważność, niewłaściwe skupienie. Zrodlem ich wszystkich są: pragnienie (lobha, tanha), awersja (dosa) i niewiedza (moha, avija).

2."Ananganassa" to osoba całkowicie wolna od skalań będących efektem pragnienia, awersji i niewiedzy. W  tym kontekście nie oznacza kogoś kto jest jedynie niewinny jakiegoś zarzutu.v.1.00 © 2012 Tipitaka.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wyłącznie do bezpłatnego rozpowszechniania.