Główne Sutty.

^  <  >

 

Sutta o władzy.

Raja Sutta, SN 55.1

 

W Savatti Błogosławiony powiedział:

Mnisi, nawet jeśli rządzący władca jest uwieńczony pełną władzą nad czterema stronami świata, po śmierci kiedy ciało się rozpadło ukaże się w dobrym miejscu, wśród dew nieba Tusita. Tam będzie się cieszył w gaju Nandany otoczony nimfami i zaspokoi pięć niebiańskich rozkoszy zmysłów. Niestety, ponieważ nie jest on uwieńczony czterema atrybutami, nie jest on wolny od piekła, nie jest wolny od niskich zrodzeń, nie jest wolny od świata nienasyconych cieni, nie jest wolny od deprawacji, złego przeznaczenia, niższych światów.

A mnich który słucha nauczania Szlachetnych, mimo że żyje na użebranej żywności i okrywa się szmatami, ponieważ jest on uwieńczony czterema atrybutami, jest wolny od piekła, jest wolny od niskich zrodzeń, jest wolny od świata nienasyconych cieni, jest wolny od deprawacji, złego przeznaczenia, niższych światów.

 

Którymi czterema?

Tak jest mnisi, kiedy słuchający Dhammy proklamowanej przez Buddę ma zweryfikowane przeświadczenie na temat Buddy: "W rzeczy samej, Budda jest świętym Arachantem, prawdziwie samo przebudzonym, właściwej wiedzy i czynów, Tym Który Przeszedł, znawcą światów, nie prześcignionym nauczycielem tych którzy szukają opanowania, nauczycielem bogów i ludzi, przebudzonym, błogosławionym."

Ma zweryfikowane przeświadczenie na temat Dhammy: "Ta Dhamma jest właściwie wyeksponowana przez Błogosławionego do dojrzenia tu i teraz. Pozaczasowa, zapraszająca do poznania i weryfikacji, cierpliwa, do zrealizowania przez mądrych."

Ma zweryfikowane przeświadczenie na temat Sanghi: "Zgromadzenie uczniów Błogosławionego praktykuje właściwie, praktykuje bezpośrednio, praktykuje metodycznie dla osiągnięcia mistrzostwa. Innymi słowy, cztery typy Szlachetnych kiedy ich dzielić na pary, osiem jeśli pojedynczo. Oni to są zgromadzeniem słuchaczy Błogosławionego, godni darów, godni opieki, godni ofiar, godni respektu, nieporównywalny w świecie obszar zasług."

Ma prawość cenioną przez mędrców: nierozerwalną, nierozdartą, niezbrukaną, niezszarganą, uwalniającą, chwaloną przez mędrców, nieskalaną, prowadzącą do koncentracji.

Tymi czterema atrybutami jest uwieńczony.

 

Mnisi, pomiędzy władzą nad czterema stronami świata i władzą nad tymi czterema atrybutami: osiągnięcie władzy nad czterema stronami świata nie jest warte nawet w jednej szesnastej władzy nad tymi czterema atrybutami.

 v.1.00 © 2012 Tipitaka.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wyłącznie do bezpłatnego rozpowszechniania.