Główne Sutty.

^  <  >

 

Sutta o liściach.

Simsapa Sutta, SN LVI.31.

 

Pewnego razu Błogosławiony przebywał w Kosambi w Lesie Simsapa. Wówczas, wziąwszy w rękę kilka liści zapytał mnichów:

"Jak myślicie mnisi, gdzie jest więcej liści - w mojej dłoni, czy pozostałych liści w lesie?"

"W dłoni Błogosławionego jest mniej liści. Tych pozostałych w lesie jest dużo więcej."

"Tak samo mnisi, tych rzeczy które poznałem bezpośrednią wiedzą, ale ich nie nauczałem jest daleko więcej.

 

A dlaczego ich nie nauczałem?

Ponieważ nie mają związku z celem, nie są w relacji do świętego życia, nie prowadzą do pozbawienia złudzeń, do beznamiętności, do wycofania, do uspokojenia, do bezpośredniego poznania, do najwyższego Przebudzenia, do Wygaśnięcia. Dlatego ich nie nauczałem.

 

A czego nauczałem?

Oto cierpienie. Oto źródło cierpienia. Oto wygaśnięcie cierpienia. Oto droga i praktyka prowadząca do wygaśnięcia cierpienia. Tego nauczałem.

 

A dlaczego tego nauczałem?

Ponieważ są związane z celem, pozostają w relacji do świętego życia, prowadzą do pozbawienia złudzeń, do beznamiętności, do wycofania, do uspokojenia, do bezpośredniego poznania, do najwyższego Przebudzenia, do Wygaśnięcia.

 

Tak więc, waszym obowiązkiem jest kontemplacja:

Oto cierpienie... Oto źródło cierpienia... Oto wygaśnięcie cierpienia...

Waszym obowiązkiem jest kontemplacja:

'Oto droga i praktyka prowadząca do wygaśnięcia cierpienia'..."

 v.1.00 © 2012 Tipitaka.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wyłącznie do bezpłatnego rozpowszechniania.