Główne Sutty.

^  <  >

 

Sutta o uważności.

Appamada Sutta, SN III.17.

 

Kiedy Błogosławiony przebywał w Savatthi...

Król Pasenadi z Kosala, usiadłszy w stosownym miejscu, zwrócił się do Błogosławionego tymi słowami:

"Panie, czy jest coś, co zabezpiecza osiągnięcia w tym życiu i w przyszłym życiu?"

"Istnieje taka jakość Wielki Królu, która zabezpiecza osiągnięcia w tym życiu i w przyszłym życiu."

"Co to jest Panie, co to za jakość?"

"Nieustanna uważność Wielki Królu. Tak jak odciski stóp żywych istot mogą być porównane z odciskiem nogi słonia, a wówczas odcisk nogi słonia zostanie uznany za wyjątkowy pod względem wielkości, w ten sam sposób uważność jest tą jakością która zabezpiecza osiągnięcia w tym życiu i w przyszłym życiu."

 

To powiedziawszy, Błogosławiony, Ten Który Przeszedł, nauczyciel, dodał:

"Temu który pragnie,

długiego życia, zdrowia,

piękna, nieba, dobrego zrodzenia,

jednego za drugim potoku zachwytów:

mędrzec zachwala uważność dobrych czynów.

 

Kiedyś uważny, mądry,

osiągniesz korzyści w tym życiu

i korzyści w życiach, które nastąpią.

Przez osiągnięcie ich,

zostaniesz nazwany oświeconym, mądrym."

 

 

 v.1.00 © 2012 Tipitaka.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wyłącznie do bezpłatnego rozpowszechniania.