Główne Sutty.

^  <  >

 

Sutta o nicości.

Sunna Sutta, SN. XXXV.85.

 

Ananda, zbliżywszy się do Błogosławionego, pokłonił się z szacunkiem i usiadł z boku. Siedząc, zwrócił się do Błogosławionego tymi słowami:

"Powiedziano, że świat jest nicością, świat jest nicością Panie. W jakim sensie mówi się, że świat jest nicością?"

 

"Jako że jest on pozbawiony istoty, jak również czegokolwiek odnoszącego się do jego istoty,

jest więc powiedziane, Anando, że świat jest nicością. A co jest pozbawione istoty lub czegokolwiek odnoszącego się do jego istoty?

 

Oko jest pozbawione istoty, jak również czegokolwiek odnoszącego się do jego istoty. Formy widzialne są pozbawione istoty, jak również czegokolwiek odnoszącego się do ich istoty. Świadomość wzrokowa jest pozbawiona istoty, jak również czegokolwiek odnoszącego się do jej istoty. Kontakt wzrokowy jest pozbawiony istoty, jak również czegokolwiek odnoszącego się do jego istoty.

Ucho jest pozbawione istoty, jak również czegokolwiek odnoszącego się do jego istoty. Dźwięki są pozbawione istoty, jak również czegokolwiek odnoszącego się do ich istoty. Świadomość słuchowa jest pozbawiona istoty, jak również czegokolwiek odnoszącego się do jej istoty. Kontakt słuchowy jest pozbawiony istoty, jak również czegokolwiek odnoszącego się do jego istoty.

Nos jest pozbawiony istoty, jak również czegokolwiek odnoszącego się do jego istoty. Zapachy są pozbawione istoty, jak również czegokolwiek odnoszącego się do ich istoty. Świadomość węchowa jest pozbawiona istoty, jak również czegokolwiek odnoszącego się do jej istoty. Kontakt węchowy jest pozbawiony istoty, jak również czegokolwiek odnoszącego się do jego istoty.

Język jest pozbawiony istoty, jak również czegokolwiek odnoszącego się do jego istoty. Smaki są pozbawione istoty, jak również czegokolwiek odnoszącego się do ich istoty. Świadomość smakowa jest pozbawiona istoty, jak również czegokolwiek odnoszącego się do jej istoty. Kontakt smakowy jest pozbawiony istoty, jak również czegokolwiek odnoszącego się do jego istoty.

Ciało jest pozbawione istoty, jak również czegokolwiek odnoszącego się do jego istoty. Dotknięcia są pozbawione istoty, jak również czegokolwiek odnoszącego się do ich istoty. Świadomość dotykowa jest pozbawiona istoty, jak również czegokolwiek odnoszącego się do jej istoty. Kontakt dotykowy jest pozbawiony istoty, jak również czegokolwiek odnoszącego się do jego istoty.

Umysł jest pozbawiony istoty, jak również czegokolwiek odnoszącego się do jego istoty. Myśli są pozbawione istoty, jak również czegokolwiek odnoszącego się do ich istoty. Świadomość intelektualna jest pozbawiona istoty, jak również czegokolwiek odnoszącego się do jej istoty. Kontakt intelektualny jest pozbawiony istoty, jak również czegokolwiek odnoszącego się do jego istoty.

 

Tak oto zostało powiedziane, że świat jest nicością."

 v.1.00 © 2012 Tipitaka.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wyłącznie do bezpłatnego rozpowszechniania.