Sutty o Praktyce.

^  <  >

 

Sutta o Ośmioaspektowej Ścieżce.

Magga-vibhanga Sutta, SN XLV.8.

 

Oto co usłyszałem:

Pewnego razu Błogosławiony zatrzymał się w pobliżu Savatthi przy gaju Jety, koło klasztoru Anathapindiki. Tam zwrócił się do mnichów następująco:

"Mnisi."

"Tak Panie." Odpowiedzieli mnisi.

"Będę nauczał i analizował dla was Szlachetną Ośmioaspektową Ścieżkę. Słuchajcie bardzo uważnie."

"Zrobimy jak powiedziałeś Panie." Odpowiedzieli mnisi.

 

Błogosławiony przemówił:

"Tak więc mnisi, co to jest Szlachetna Ośmioaspektowa Ścieżka?

Właściwe rozumienie, właściwa intencja, właściwa mowa, właściwe postępowanie, właściwe życie, właściwy wysiłek, właściwa uważność, właściwe skupienie.

 

Mnisi, co to jest właściwe rozumienie?

Wiedza odnośnie cierpienia, wiedza odnośnie powstawania cierpienia, wiedza odnośnie ustania cierpienia, wiedza odnośnie sposobu praktyki wiodącej do ustania cierpienia. Mnisi, to jest nazywane właściwym rozumieniem.

 

Co to jest właściwa intencja?

Intencja wyrzeczeń, uwolnienia się od zlej woli, intencja niekrzywdzenia. Mnisi, to jest nazywane właściwą intencją.

 

Co to jest właściwa mowa?

Powstrzymanie się od kłamstwa, powstrzymanie się od kłótni, powstrzymanie się od obelg,  powstrzymanie się od czczego gadania. Mnisi, to jest nazywane właściwą mową.

 

Co to jest właściwe postępowanie?

Powstrzymanie się od odbierania życia, powstrzymanie się od kradzieży, powstrzymanie się od bezwstydu. Mnisi, to jest nazywane właściwym postępowaniem.

 

Co to jest właściwe życie?

To jest sytuacja, gdy uczeń szlachetnych, porzuciwszy nieuczciwe życie zaczyna prowadzić życie właściwie. Mnisi, to jest nazywane właściwym życiem.

 

Co to jest właściwy wysiłek?

To jest sytuacja, gdy mnich podejmuje zamiar, wytrwale dąży, utrzymuje intencje i dokłada starań w celu niepowstawania złych, nierozsądnych sytuacji, które jeszcze nie powstały. Podejmuje zamiar, wytrwale dąży, utrzymuje intencje i dokłada starań w celu porzucenia złych, nierozsądnych sytuacji, które powstały. Podejmuje zamiar, wytrwale dąży, utrzymuje intencje i dokłada starań w celu powstania rozsądnych sytuacji, które jeszcze nie powstały. Podejmuje zamiar, wytrwale dąży, utrzymuje intencje i dokłada starań w celu utrzymania, nie pomniejszenia, wzrostu i pełnego rozwoju rozsądnych sytuacji, które powstały. Mnisi, to jest nazywane właściwym wysiłkiem.

 

Co to jest właściwa uważność?

To jest sytuacja, gdy mnich pozostaje uważny względem ciała wewnątrz i na zewnątrz, dbały, uważny i w pełni świadomy - porzucając pragnienia i stresy w odniesieniu do świata. Pozostaje pozostaje uważny względem uczuć wewnątrz i na zewnątrz, dbały, uważny i w pełni świadomy - porzucając pragnienia i stresy w odniesieniu do świata. Pozostaje uważny względem umysłu wewnątrz i na zewnątrz, dbały, uważny i w pełni świadomy - porzucając pragnienia i stresy w odniesieniu do świata. Pozostaje uważny względem fenomenów wewnątrz i na zewnątrz, dbały, uważny i w pełni świadomy - porzucając pragnienia i stresy w odniesieniu do świata. Mnisi, to jest nazywane właściwą uważnością.

 

Co to jest właściwe skupienie?

To jest sytuacja, gdy mnich całkowicie wycofany że zmysłowości, wycofany z nierozsądnych wartości mentalnych - wchodzi i pozostaje na pierwszym poziomie skupienia medytacyjnego: rozkosz i błogość zrodzone z wycofania, którym towarzyszy ukierunkowana myśl i rozpoznanie. Zatrzymując ukierunkowane myśli i rozpoznanie, wchodzi i pozostaje na drugim poziomie skupienia medytacyjnego: rozkosz i błogość zrodzone z koncentracji, zjednoczenie uważności wolnej od ukierunkowanej myśli i rozpoznania - wewnętrzna pewność. Z zanikaniem rozkoszy pozostaje w równowadze, w pełni świadomy i uważny, fizycznie odczuwa błogość. Wchodzi i pozostaje na trzecim poziomie skupienia medytacyjnego, który szlachetni określają jako: 'Spokojny i w pełni świadomy w przyjemnych rejonach.' Z porzuceniem przyjemności i bólu - jak i z wcześniejszym zaniknięciem uniesienia i stresu - wchodzi i pozostaje na czwartym poziomie skupienia medytacyjnego: nieskalana czystość spokojnej równowagi i pełnej świadomości, ani przyjemność, ani ból. Mnisi, to jest nazywane właściwym skupieniem.

 v.1.00 © 2012 Tipitaka.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wyłącznie do bezpłatnego rozpowszechniania.