Sutty o Praktyce.

^  <  >

 

Sutta o praktykowaniu wskazań.

Sakhitta Annahaguposatha Sutta, AN V,5

 

Oto co usłyszałem:

 

Pewnego razu Błogosławiony przebywał w gaju Jety, w klasztorze ofiarowanym przez Anathapindikę, w pobliżu Savatthi. Wówczas to, Błogosławiony zwrócił się do mnichów następującymi słowami:

 

"Mnisi, świętowanie pełni księżyca wzbogacone przestrzeganiem tych ośmiu wskazań przynosi dobry owoc, ogromny pożytek, jest ofiarą która ma długotrwałe konsekwencje. Mnisi, pełnia księżyca ubogacona ośmioma wskazaniami, przestrzeganymi w jakiż to sposób przynosi dobry owoc, ogromny pożytek, jest ofiarą która ma długotrwałe konsekwencje?

 

Oto mnisi, uczeń szlachetnych podejmuje następującą refleksję: "Tak długo jak życie trwa, szlachetni zaprzestali niszczenia tego co żyje, wyzbyli się uzbrojenia, a posługiwanie się pałkami i bronią stało się dla nich wstydem. Trwają w przyjaźni do wszystkich istot. Tego dnia i nocy ja również, zaprzestaję niszczenia tego co żyje, wyzbędą się uzbrojenia, a posługiwanie się pałkami i bronią będzie dla mnie wstydem. Będę trwał w przyjaźni do wszystkich istot. W ten oto sposób będę naśladował szlachetnych, świętował pełnię księżyca i uwieńczę sam siebie pierwszym czynnikiem na drodze ku Przebudzeniu."

 

"Tak długo jak życie trwa, szlachetni zaprzestałi brania tego co nie dane, chcący tylko tego co dane, trwają w czystości bez zabierania. Tego dnia i nocy ja również, zaprzestaję brania tego co nie dane, chcąc tylko tego co dane, będę trwał w czystości bez zabierania. W ten oto sposób będę naśladował szlachetnych, świętował pełnie księżyca i uwieńczę sam siebie drugim czynnikiem na drodze ku Przebudzeniu."

 

"Tak długo jak życie trwa, szlachetni zaprzestałi nieszlachetnego życia, trwają wyemacypowani z niskich zachowan seksualnych. Tego dnia i nocy ja również, zaprzestaję nieszlachetnego życia, będę trwał wyemacypowany z niskich zachowan seksualnych. W ten oto sposób będę naśladował szlachetnych, świętował pełnie księżyca i uwieńczę sam siebie trzecim czynnikiem na drodze ku Przebudzeniu."

 

"Tak długo jak życie trwa, szlachetni zaprzestałi mówienia nieprawdy, trwają bez kłamania, trwają bez dysput w świecie, godni zaufania i prawdomówni. Tego dnia i nocy ja również, zaprzestaję mówienia nieprawdy, będę trwał bez kłamania, będę trwał bez dysput w świecie, godzien zaufania i prawdomówny. W ten oto sposób będę naśladował szlachetnych, świętował pełnie księżyca i uwieńczę sam siebie czwartym czynnikiem na drodze ku Przebudzeniu."

 

"Tak długo jak życie trwa, szlachetni zaprzestałi brania środków odurzajacych i nie używaja sfermentowanych trunków. Tego dnia i nocy ja również, zaprzestaję brania środków odurzajacych i nie będę używać sfermentowanych trunków. W ten oto sposób będę naśladował szlachetnych, świętował pełnie księżyca i uwieńczę sam siebie piątym czynnikiem na drodze ku Przebudzeniu."

 

"Tak długo jak życie trwa, szlachetni przyjmują tylko jeden posiłek dziennie i zaprzestałi jedzenia w nocy i w zakazanych godzinach. Tego dnia i nocy ja również, zacznę przyjmowac tylko jeden posiłek dziennie i zaprzestanę jedzenia w nocy i w zakazanych godzinach. W ten oto sposób będę naśladował szlachetnych, świętował pełnie księżyca i uwieńczę sam siebie szóstym czynnikiem na drodze ku Przebudzeniu."

 

"Tak długo jak życie trwa, szlachetni porzucili tańce, śpiewy, koncerty, zwiedzanie, zdobienie siebie kwiatami, zapachami i kosmetykami. Tego dnia i nocy ja również, porzucam tańce, śpiewy, koncerty, zwiedzanie, zdobienie siebie kwiatami, zapachami i kosmetykami. W ten oto sposób będę naśladował szlachetnych, świętował pełnie księżyca i uwieńczę sam siebie siodmym czynnikiem na drodze ku Przebudzeniu."

 

"Tak długo jak życie trwa, szlachetni porzucili wykwintne siedziska oraz łóżka i spia na zwykłym posłaniu. Tego dnia i nocy ja również, porzucam wykwintne siedziska oraz łóżka i będę spał na zwykłym posłaniu. W ten oto sposób będę naśladował szlachetnych, świętował pełnie księżyca i uwieńczę sam siebie ósmym czynnikiem na drodze ku Przebudzeniu."

 

Mnisi, świętowanie pełni księżyca uwieńczone przestrzeganiem tych ośmiu wskazań przynosi dobry owoc, ogromny pożytek, jest ofiarą która ma długotrwałe konsekwencje."

 v.1.00 © 2012 Tipitaka.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wyłącznie do bezpłatnego rozpowszechniania.