Sutty o Praktyce.

^  <  >

 

Sutta o chwili.

Accharasaoghana Vagga, AN I 51-60.

 

Mnisi, ten umysł jest świetliście jasny, a zewnętrzne skalania zanieczyszczają go.

Niepouczony, pospolity człowiek nie widzi tego i właśnie dlatego nie może nastąpić rozwój takiego umysłu. To po pierwsze.

Mnisi, ten umysł jest świetliście jasny kiedy uwolniony od zewnętrznych skalań.

Właściwie pouczony uczeń Szlachetnych widzi to i właśnie dlatego może nastąpić rozwój takiego umysłu. To po drugie.

Mnisi, mnich zanurzony we wszechogarniającej dobroci, wolny od długów, nie zaniedbujący skupień medytacyjnych, wypełniający powinności wobec swego nauczyciela i żebrzący o żywność, bodaj przez chwilę, a o ileż lepiej jeśli przykłada się do tego nieustannie? To po trzecie.

Mnisi, mnich praktykujący wszechogarniającą dobroć, wolny od długów, nie zaniedbujący skupień medytacyjnych, wypełniający powinności wobec swego nauczyciela i żebrzący o żywność, bodaj przez chwilę, a o ileż lepiej jeśli przykłada się do tego nieustannie? To po czwarte.

Mnisi, mnich rozwijający wszechogarniającą dobroć, wolny od długów, nie zaniedbujący skupień medytacyjnych, wypełniający powinności wobec swego nauczyciela i żebrzący o żywność, bodaj przez chwilę, a o ileż lepiej jeśli przykłada się do tego nieustannie? To po piąte.

Mnisi, umysł jest najpierwszy w myśleniu źle. Złe myśli rodzą się w tym umyśle i nieubłaganie stają się złem. To po szóste.

Mnisi, umysł jest najpierwszy w myśleniu dobrze. Dobre myśli rodzą się w tym umyśle i nieubłaganie stają się dobrem. To po siódme.

Mnisi, nie znam niczego co by bardziej sprzyjało powstawaniu niepowstałego jeszcze zła i zanikaniu powstałego dobra niż niedbałość. Niedbałemu, niepowstałe zło powstaje, a powstałe dobro zanika. To po ósme.

Mnisi, nie znam niczego co by skuteczniej tworzyło niepowstałe jeszcze dobro i wygaszało powstałe zło niż przenikliwość. Przenikliwemu, niepowstałe dobro powstaje, a powstałe zło zanika. To po dziewiąte.

Mnisi, nie znam niczego co by skuteczniej tworzyło niepowstałe jeszcze zło i wygaszało powstałe dobro niż lenistwo. Leniowi, niepowstałe zło powstaje, a powstałe dobro zanika. To po dziesiąte.

 v.1.00 © 2012 Tipitaka.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wyłącznie do bezpłatnego rozpowszechniania.