Sutty o Praktyce.

^  <  >

 

Sutta o sześciu zwierzętach.

Chappana Sutta, SN XXXV.206

 

"Mnisi, przypuśćcie, że człowiek z ropiejącą raną poszedłby do błotnistej dżungli. Ostre źdźbła trawy powbijałyby się w jego stopy; ciernie rozdrapałyby jego ropiejące rany. Z tego powodu doświadczyłby on jeszcze większego bólu i niezadowolenia. W ten sam sposób pewien mnich, który poszedł do wioski lub głuszy, spotkał się z kims kto go skarcił : 'Czcigodny, postępując jak postepuje, podejmując praktyki jak je podejmuje, jest cierniem nieczystości w tej wiosce.' Rozpoznając taką osobę jako cierń, powinno się rozumieć powściągliwość i brak powściągliwośći.

 

"A co to jest brak powściągliwości? W przypadku gdy mnich, widząc formę okiem, jest opętany przez przyjemne formy, jest odrzucony przez nieprzyjemne formy, pozostaje bez ustabilizowanej uważności ciała, z ograniczoną świadomością. Nie rozpoznaje on, tak jak jest, wolnym umysłem, uwolnionym przez wgląd i wiedzę, kiedy jakiekolwiek niekorzystne obiekty mentalne, które powstały, bezwzględnie zanikają bez pozostałości.

"Słysząc dźwięki uchem, jest opętany przez przyjemne dźwięki, jest odrzucony przez nieprzyjemne dźwięki, pozostaje bez ustabilizowanej uważności ciała, z ograniczoną świadomością. Nie rozpoznaje on, tak jak jest, wolnym umysłem, uwolnionym przez wgląd i wiedzę, kiedy jakiekolwiek niekorzystne obiekty mentalne, które powstały, bezwzględnie zanikają bez pozostałości.

"Wąchając zapachy nosem, jest opętany przez przyjemne zapachy, jest odrzucony przez nieprzyjemne zapachy, pozostaje bez ustabilizowanej uważności ciała, z ograniczoną świadomością. Nie rozpoznaje on, tak jak jest, wolnym umysłem, uwolnionym przez wgląd i wiedzę, kiedy jakiekolwiek niekorzystne obiekty mentalne, które powstały, bezwzględnie zanikają bez pozostałości.

"Smakując smaki językiem, jest opętany przez przyjemne smaki, jest odrzucony przez nieprzyjemne smaki, pozostaje bez ustabilizowanej uważności ciała, z ograniczoną świadomością. Nie rozpoznaje on, tak jak jest, wolnym umysłem, uwolnionym przez wgląd i wiedzę, kiedy jakiekolwiek niekorzystne obiekty mentalne, które powstały, bezwzględnie zanikają bez pozostałości.

"Czując wrażenia dotyku ciałem, jest opętany przez przyjemne wrażenia dotykowe, jest odrzucony przez nieprzyjemne wrażenia dotykowe, pozostaje bez ustabilizowanej uważności ciała, z ograniczoną świadomością. Nie rozpoznaje on, tak jak jest, wolnym umysłem, uwolnionym przez wgląd i wiedzę, kiedy jakiekolwiek niekorzystne obiekty mentalne, które powstały, bezwzględnie zanikają bez pozostałości.

"Poznając idee umysłem, jest opętany przez przyjemne idee, jest odrzucony przez nieprzyjemne idee, pozostaje bez ustabilizowanej uważności ciała, z ograniczoną świadomością. Nie rozpoznaje on, tak jak jest, wolnym umysłem, uwolnionym przez wgląd i wiedzę, kiedy jakiekolwiek niekorzystne obiekty mentalne, które powstały, bezwzględnie zanikają bez pozostałości.

 

"Zupełnie jak osoba łapiąc sześć zwierząt pochodzących z różnych miejsc, związałaby je mocną liną. Łapiąc węża, związałaby go mocną liną. Łapiąc krokodyla... ptaka... psa... hienę... małpę, związałaby ją mocną liną. Wiążąc je wszystkie mocną liną, i zawiązując węzeł po środku, urządziłaby za nimi pogoń.

"Wtedy każde z tych sześciu zwierząt, pochodzących z różnych miejsc, ciągnęłoby w stronę swojego miejsca. Wąż ciągnąłby, myśląc: 'Pójdę w stronę mrowiska.' Krokodyl ciągnąłby, myśląc: 'Pójdę w stronę wody.' Ptak ciągnąłby, myśląc: 'Polecę w górę, w powietrze.' Pies ciągnąłby, myśląc: 'Pójdę do wioski.' Hiena ciągnęłaby, myśląc: 'Pójdę w stronę kostnicy.' Małpa ciągnęłaby, myśląc: 'Pójdę do lasu.' Wtedy każde z tych sześciu zwierząt stałoby się wyczerpane, poddałoby się, dałoby się prowadzić temu które z nich było najsilniejsze. W ten sam sposób oko mnicha, którego uważność ustalona w ciele jest nierozwinięta, ciągnie w stronę przyjemnych form, gdy nieprzyjemne formy są odrzucane. Ucho ciągnie w stronę przyjemnych dźwięków... Nos ciągnie w stronę przyjemnych zapachów... Język ciągnie w stronę przyjemnych smaków... Ciało ciągnie w stronę przyjemnych odczuć cielesnych... umysł ciągnie w stronę przyjemnych ideii, gdy nieprzyjemne idee są odrzucane. To mnisi jest brakiem powściągliwości.

 

"A co to jest powściągliwość? W przypadku gdy mnich, widząc formę okiem, nie jest opętany przez przyjemne formy, nie jest odrzucony przez nieprzyjemne formy, pozostaje z ustabilizowaną uważnością ciała, z niedającą się zmierzyć świadomością. Rozpoznaje on, tak jak jest, wolnym umysłem, uwolnionym przez wgląd i wiedzę, kiedy jakiekolwiek niekorzystne obiekty mentalne, które powstały, bezwzględnie zanikają bez pozostałości.

"Słysząc dźwięki uchem, nie jest opętany przez przyjemne dźwięki, nie jest odrzucony przez nieprzyjemne dźwięki, pozostaje z ustabilizowaną uważnością ciała, z niedającą się zmierzyć świadomością. Rozpoznaje on, tak jak jest, wolnym umysłem, uwolnionym przez wgląd i wiedzę, kiedy jakiekolwiek niekorzystne obiekty mentalne, które powstały, bezwzględnie zanikają bez pozostałości.

"Wąchając zapachy nosem, jest opętany przez przyjemne zapachy, jest odrzucony przez nieprzyjemne zapachy, pozostaje z ustabilizowaną uważnością ciała, z niedającą się zmierzyć świadomością. Rozpoznaje on, tak jak jest, wolnym umysłem, uwolnionym przez wgląd i wiedzę, kiedy jakiekolwiek niekorzystne obiekty mentalne, które powstały, bezwzględnie zanikają bez pozostałości.

"Smakując smaki językiem, jest nie opętany przez przyjemne smaki, nie jest odrzucony przez nieprzyjemne smaki, pozostaje z ustabilizowaną uważnością ciała, z niedającą się zmierzyć świadomością. Rozpoznaje on, tak jak jest, wolnym umysłem, uwolnionym przez wgląd i wiedzę, kiedy jakiekolwiek niekorzystne obiekty mentalne, które powstały, bezwzględnie zanikają bez pozostałości.

"Czując wrażenia dotyku ciałem, nie jest opętany przez przyjemne wrażenia dotykowe, nie jest odrzucony przez nieprzyjemne wrażenia dotykowe, pozostaje z ustabilizowaną uważnością ciała, z niedającą się zmierzyć świadomością. Rozpoznaje on, tak jak jest, wolnym umysłem, uwolnionym przez wgląd i wiedzę, kiedy jakiekolwiek niekorzystne obiekty mentalne, które powstały, bezwzględnie zanikają bez pozostałości.

"Poznając idee umysłem, nie jest opętany przez przyjemne idee, nie jest odrzucony przez nieprzyjemne idee, pozostaje z ustabilizowaną uważnością ciała, z niedającą się zmierzyć świadomością. Rozpoznaje on, tak jak jest, wolnym umysłem, uwolnionym przez wgląd i wiedzę, kiedy jakiekolwiek niekorzystne obiekty mentalne, które powstały, bezwzględnie zanikają bez pozostałości.

 

"Zupełnie jak osoba łapiąc sześć zwierząt pochodzących z różnych miejsc, związałaby je mocną liną. Łapiąc węża, związałaby go mocną liną. Łapiąc krokodyla... ptaka... psa... hienę... małpę, związałaby ją mocną liną. Wiążąc je wszystkie mocną liną, przywiązałaby je do słupa lub pala.

"Wtedy każde z tych sześciu zwierząt, pochodzących z różnych miejsc, ciągnęłoby w stronę swojego miejsca. Wąż ciągnąłby, myśląc: 'Pójdę w stronę mrowiska.' Krokodyl ciągnąłby, myśląc: 'Pójdę w stronę wody.' Ptak ciągnąłby, myśląc: 'Polecę w górę, w powietrze.' Pies ciągnąłby, myśląc: 'Pójdę do wioski.' Hiena ciągnęłaby, myśląc: 'Pójdę w stronę kostnicy.' Małpa ciągnęłaby, myśląc: 'Pójdę do lasu.' Wtedy każde z tych sześciu zwierząt wyczerpalo by się, stałoby lub leżałoby tuż obok słupa lub pala. W ten sam sposób oko mnicha, którego uważność ustalona w ciele jest rozwinięta, nie ciągnie w stronę przyjemnych form i nieprzyjemne formy nie są odrzucane. Ucho nie ciągnie w stronę przyjemnych dźwięków... Nos nie ciągnie w stronę przyjemnych zapachów... Język nie ciągnie w stronę przyjemnych smaków... Ciało nie ciągnie w stronę przyjemnych odczuć cielesnych... umysł nie ciągnie w stronę przyjemnych ideii i nieprzyjemne idee nie są odrzucane. To mnisi jest powściągliwością. Mocny słup lub pal jest określeniem uważności ustalonej w ciele.

 

"W ten sposób powinniście się trenować: 'Rozwiniemy uważność ustaloną w ciele. Będziemy za nią podążać, trzymać ją w cuglach i brać ją za podstawę. Ustabilizujemy ją, umocnimy i odpowiednio się nią będziemy zajmować.' W ten sposób powinniście się trenować."

 v.1.00 © 2012 Tipitaka.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wyłącznie do bezpłatnego rozpowszechniania.