Sutty o Praktyce.

^  <  >

 

Sutta o bramanie Unnabha.

Brahmana Sutta, SN 51.15.

 

Kiedy Czcigodny Ananda przebywał w Kosambi, w parku Ghosity, odwiedził go braman Unnabha. Po przybyciu pozdrowił go i po wymianie grzeczności usiadł z boku. Usiadłszy, tak zwrócił się do czcigodnego Ananady:

 

"Czcigodny Anando, jaki jest cel świętego życia wiedzionego wśród wyznawców ascety Gotamy?"

"Bramanie, wyzbycie się pragnień jest celem świętego życia."

"Czcigodny Anando, czy jest droga, praktyka zmierzająca do wyzbycia się tych pragnień?"

"Tak bramanie, jest taka droga, taka praktyka która prowadzi do wyzbycia się tych pragnień."

"Czcigodny Anando, co to za droga, jaka to praktyka prowadzi do wyzbycia się tych pragnień?"

"Bramanie, tak się dzieje kiedy mnich rozwija Bazę Sukcesu która ma podstawę w skoncentrowaniu na zamiarze, rozwija Bazę Sukcesu która ma podstawę w skoncentrowaniu na aktywności, rozwija Bazę Sukcesu która ma podstawę w skoncentrowaniu na świadomości, rozwija Bazę Sukcesu która ma podstawę w skoncentrowaniu na rozumieniu."

"Jeśli tak czcigodny Anando, to nie ma temu końca. Nie można się wyrzec pragnienia - pragnąc tego konkretnie wyrzeczenia!"

"Jeśli tak sądzisz, tedy bramanie, pozwól mi zadać ci kilka pytań i odpowiedz jak uważasz:

Jak myślisz bramanie, czy najpierw miałeś taki zamiar, żeby pójść do parku, a kiedy już byłeś w parku ten zamiar wygasł?"

"Właśnie tak."

"Czy nie miałeś najpierw tej energii, żeby pójść do parku, a kiedy już byłeś w parku to ta szczególna energia wygasła?"

"Właśnie tak."

"Czy nie miałeś najpierw świadomości, że idziesz do parku, a kiedy już byłeś w parku to ta szczególna świadomość wygasła?"

"Właśnie tak."

"Czy nie miałeś najpierw rozumienia, że idziesz do parku, a kiedy już byłeś w parku, to szczególne rozumienie wygasło?"

"Właśnie tak."

"Właśnie tak jest również z Arachantem, który zniszczył skalania, wypełnił zamiar, dokonał dzieła, odłożył ciężar, osiągnął prawdziwy cel, zupełnie zniszczył stawanie się i osiągnął wyzwolenie przez wiedzę. Poprzednio istniejące pragnienie osiągnięcia stanu Arachanta, po osiągnięciu stanu Arachanta wygasło. Poprzednio istniająca energia osiągania stanu Arachanta, po osiągnięciu stanu Arachanta wygasła. Poprzednio istniejaca świadomość osiągania stanu Arachanta, po osiągnięciu stanu Arachanta wygasła. Poprzednio istniejące rozumienie osiągania stanu Arachanta, po osiągnięciu stanu Arachanta wygasło.
Więc jak myślisz bramanie, to ma swój koniec, czy też nie ma końca?"

"Masz rację Anando, to ma swój koniec. Wspaniale czcigodny Anando, wspaniale! Zupełnie jakby ktoś postawił coś co było przewrócone, ukazał coś co było ukryte, wskazał droge komuś kto był zagubiony, albo wniósł lampe w ciemność, tak że mozna wszystko samemu zobaczyć. Tak właśnie czcigodny Ananda wszystko wyjaśnił tym rozumowaniem i przykładami.

Przyjmuję schronienie w Gotamie, przyjmuję schronienie w jego Nauczaniu i w Zgromadzeniu mnichów. Uważaj mnie czcigodny Anando za świeckiego wyznawcę, który znalazł schronienie od dzisiaj na całe życie."

 v.1.00 © 2012 Tipitaka.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wyłącznie do bezpłatnego rozpowszechniania.