Sutty o Praktyce.

^  <  >

 

Sutta o karmie.

Kamma Sutta, SN XXXV.145.

 

"Mnisi, będę nauczał o starej i nowej karmie, wygaśnięciu karmy i o ścieżce wiodącej do wygaśnięcia karmy. Słuchajcie bardzo uważnie, będę mówił.

 

Co to jest stara karma?

Oko ma być widziane jako stara karma, powstałe z woli i odczuwane. Ucho ma być widziane jako stara karma, powstałe z woli i odczuwane. Nos ma być widziany jako stara karma, powstały z woli i odczuwany. Język ma być widziany jako stara karma, powstały z woli i odczuwany. Ciało ma być widziane jako stara karma, powstałe z woli i odczuwane. Umysł ma być widziany jako stara karma, powstały z woli i odczuwany. To jest nazywane starą karmą.

A co to jest nowa karma?

Co by nie było teraz uczynione z ciałem, mową czy umysłem. To jest nazywane nową karmą.

A co to jest wygaśnięcie karmy?

Doświadczenie uwolnienia się od karmy cielesnej, słownej czy umysłowej. To jest nazywane wygaśnięciem karmy.

A jaka jest droga prowadząca do wygaśnięcia karmy?

Oto ta Szlachetna Ośmioaspektowa Ścieżka: właściwe rozumienie, właściwa intencja, właściwa mowa, właściwe postępowanie, właściwe życie, właściwy wysiłek, właściwa uważność, właściwe skupienie. To jest nazywane drogą prowadzącą do wygaśnięcia karmy.

 

Tak więc mnisi, nauczałem was o starej i nowej karmie, wygaśnięciu karmy i o drodze wiodącej do wygaśnięcia karmy. To co nauczyciel powinien zrobić dla swoich uczniów, jeśli zależy mu na ich dobru i z sympatii dla nich, to dla was uczyniłem. Wszędzie wokoło jest dość ziemi do siedzenia i spokojnych miejsc - praktykujcie skupienia medytacyjne!

Nie bądźcie nieuważni abyście później nie żałowali. Oto co wam mówię."

 v.1.00 © 2012 Tipitaka.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wyłącznie do bezpłatnego rozpowszechniania.