Sutty o Praktyce.

^  <  >

 

Sutta o skłonnościach.

Anusaya Sutta, AN VII.12.

 

"Mnisi, przez porzucenie i zniszczenie siedmiu skłonności wypełnia się święte życie.

Których siedmiu?

Skłonności do zmysłowego pragnienia, skłonności do awersji, skłonności do opinii, skłonności do wahania się, skłonności do porównywania, skłonności do stawania się, skłonności do ignorowania. Poprzez porzucenie i zniszczenie tych siedmiu skłonności wypełnia się święte życie.

 

Gdy mnich porzuci skłonność do zmysłowego pragnienia, zniszczy korzenie tej skłonności, dla niego jest ona niczym wyrwane z ziemi drzewo, pozbawione warunków do życia, nie mające szansy na wzrost i przetrwanie.

Gdy mnich porzuci skłonność do awersji, zniszczy korzenie tej skłonności, dla niego jest ona niczym wyrwane z ziemi drzewo, pozbawione warunków do życia, nie mające szansy na wzrost i przetrwanie.

Gdy mnich porzuci skłonność do opinii, zniszczy korzenie tej skłonności, dla niego jest ona niczym wyrwane z ziemi drzewo, pozbawione warunków do życia, nie mające szansy na wzrost i przetrwanie.

Gdy mnich porzuci skłonność do wahania się, zniszczy korzenie tej skłonności, dla niego jest ona niczym wyrwane z ziemi drzewo, pozbawione warunków do życia, nie mające szansy na wzrost i przetrwanie.

Gdy mnich porzuci skłonność do porównywania, zniszczy korzenie tej skłonności, dla niego jest ona niczym wyrwane z ziemi drzewo, pozbawione warunków do życia, nie mające szansy na wzrost i przetrwanie.

Gdy mnich porzuci skłonność do stawania się, zniszczy korzenie tej skłonności, dla niego jest ona niczym wyrwane z ziemi drzewo, pozbawione warunków do życia,nie mające szansy na wzrost i przetrwanie.

Gdy mnich porzuci skłonność do ignorowania, zniszczy korzenie tej skłonności, dla niego jest ona niczym wyrwane z ziemi drzewo, pozbawione warunków do życia, nie mające szansy na wzrost i przetrwanie.

 

Takiego mnicha nazywany tym, który odciął się od pragnień, odwrócił się od więzów, oraz - poprzez właściwe porzucenie opinii - położył kres stresowi i cierpieniu.

 



v.1.00 © 2012 Tipitaka.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wyłącznie do bezpłatnego rozpowszechniania.