Sutty o Świecie.

^  <  >

 

Sutta o piekle i niebie.

Khana Sutta, SN. 35,135

 

Dobrze dla was mnisi, dobrze się złożyło, że możecie wieść to święte życie wśród Szlachetnych.

Widziałem piekło kontaktu sześciu sfer zmysłowych:

to co jest formami widzianymi oczyma kiedy jest odpychające i nigdy nie upragnione, odrażające i nigdy nie przyjemne, budzące niechęć i nigdy nie przychylność. To co jest dzwiękami słyszanymi uszami kiedy jest odpychające i nigdy nie upragnione, odrażające i nigdy nie przyjemne, budzące niechęć i nigdy nie przychylność. To co jest smakami odczuwanymi językiem kiedy jest odpychające i nigdy nie upragnione, odrażające i nigdy nie przyjemne, budzące niechęć i nigdy nie przychylność. To co jest dotknięciem odczuwanymi ciałem kiedy jest odpychające i nigdy nie upragnione, odrażające i nigdy nie przyjemne, budzące niechęć i nigdy nie przychylność. To co jest ideami uswiadamianymi umysłem kiedy jest odpychające i nigdy nie upragnione, odrażające i nigdy nie przyjemne, budzące niechęć i nigdy nie przychylność.

 

Dobrze dla was mnisi, dobrze się złożyło, że możecie wieść to święte życie wśród Szlachetnych.

Widziałem niebo kontaktu sześciu sfer zmysłowych:

to co jest formami widzianymi oczyma kiedy jest upragnione i nigdy nie odpychające, przyjemne i nigdy nie odrażające, budzące przychylność i nigdy nie niechęć. To co jest dzwiękami słyszanymi uszami kiedy jest upragnione i nigdy nie odpychające, przyjemne i nigdy nie odrażające, budzące przychylność i nigdy nie niechęć. To co jest smakami odczuwanymi językiem kiedy jest upragnione i nigdy nie odpychające, przyjemne i nigdy nie odrażające, budzące przychylność i nigdy nie niechęć. To co jest dotknięciem odczuwanymi ciałem kiedy jest upragnione i nigdy nie odpychające, przyjemne i nigdy nie odrażające, budzące przychylność i nigdy nie niechęć. To co jest ideami uswiadamianami umysłem kiedy jest upragnione i nigdy nie odpychające, przyjemne i nigdy nie odrażające, budzące przychylność i nigdy nie niechęć.

 

Dobrze dla was mnisi, dobrze się złożyło, że możecie wieść to święte życie wśród Szlachetnych.

 v.1.00 © 2012 Tipitaka.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wyłącznie do bezpłatnego rozpowszechniania.