Sutty o Świecie.

^  <  >

 

Sutta dla Haliddikani.

Haliddikani Sutta, SN 22.3.

 

Oto co usłszałem:

Było to w czasie kiedy Czcigodny Mahakaczana przebywał w chacie pod drzewem na którym mieszkały jastrzębie. Wówczas to domownik Haliddakani zbliżył się do Czcigodnego Mahakaczany i oddawszy należną czaść usiadł z boku. Siedząc tak, zwrócił się do Czcigodnego Mahakaczany:

"Czcigodny, Odpowiadając na pytanie Magandyi, Błogosławiony rzekł:

Porzuciwszy dom,

żyjąc wolny od społeczności,

mędrzec nie tworzy związków po wsiach.

Wyzbywszy się zmysłowych pasji,

wolny od pragnień, nie angażuje się

w kłótnie i zbędne debaty.

Czcigodny, jakie jest pogłębione wyjaśnienie tego krótkiego stwierdzenia Błogosławionego?"

"Domowniku, element materialny  jest domostwem dla świadomości. Żądza elementu materialnego jest spoiwem tego zasiedlenia. Element uczuciowy  jest domostwem dla świadomości. Żądza elementu uczuciowego jest spoiwem tego zasiedlenia. Element percepcyjny jest domostwem dla świadomości. Żądza elementu percepcyjnego jest spoiwem tego zasiedlenia. Element inicjujący jest domostwem dla świadomości. Żądza elementu inicjującego jest spoiwem tego zasiedlenia. Oto zadomówienia świadomości domowniku.

 

A jaki jest brak zadomówienia zachowań?

Domowniku, Tathagata wytrzebił, wyrwał z korzeniami, uczynił martwym pniakiem i zabezpieczył przed wzrostem: zamiar, łapczywość, zamiłowanie, pragnienia i tendencje do zadomówienia w elemencie materialnym. Tak więc mówimy, że Tathagata nie zadomowił się.

Tathagata wytrzebił, wyrwał z korzeniami, uczynił martwym pniakiem i zabezpieczył przed wzrostem: zamiar, łapczywość, zamiłowanie, pragnienia i tendencje do zadomówienia w elemencie uczuciowym. Tak więc mówimy, że Tathagata nie zadomowił się.

Tathagata wytrzebił, wyrwał z korzeniami, uczynił martwym pniakiem i zabezpieczył przed wzrostem: zamiar, łapczywość, zamiłowanie, pragnienia i tendencje do zadomówienia w elemencie percepcyjnym. Tak więc mówimy, że Tathagata nie zadomowił się.

Tathagata wytrzebił, wyrwał z korzeniami, uczynił martwym pniakiem i zabezpieczył przed wzrostem: zamiar, łapczywość, zamiłowanie, pragnienia i tendencje do zadomówienia w elemencie inicjującym. Tak więc mówimy, że Tathagata nie zadomowił się.

Tathagata wytrzebił, wyrwał z korzeniami, uczynił martwym pniakiem i zabezpieczył przed wzrostem: zamiar, łapczywość, zamiłowanie, pragnienia i tendencje do zadomówienia w elemencie świadomości. Tak więc mówimy, że Tathagata nie zadomowił się.

Oto jest brak zadomówienia zachowań domowniku.

A jak się współżyje w społeczności?

Domowniku, bycie przywiązanym do elementu formy jest współżyciem, bycie przywiązanym do elementu dzwiękowego jest współżyciem, bycie przywiązanym do elementu zapachowego jest współżyciem, bycie przywiązanym do elementu dotykowego jest współżyciem, bycie przywiązanym do elementu myślowego jest współżyciem. Oto w jaki sposób współżyje się w społeczności.

 

A jak się nie współżyje w społeczności?

Domowniku, Tathagata wytrzebił, wyrwał z korzeniami, uczynił martwym pniakiem i zabezpieczył przed wzrostem: zamiar, łapczywość, zamiłowanie, pragnienia i tendencje do zadomówienia w elemencie materialnym.

Tathagata wytrzebił, wyrwał z korzeniami, uczynił martwym pniakiem i zabezpieczył przed wzrostem: zamiar, łapczywość, zamiłowanie, pragnienia i tendencje do zadomówienia w elemencie dzwiękowym.

Tathagata wytrzebił, wyrwał z korzeniami, uczynił martwym pniakiem i zabezpieczył przed wzrostem: zamiar, łapczywość, zamiłowanie, pragnienia i tendencje do zadomówienia w elemencie zapachowym.

Tathagata wytrzebił, wyrwał z korzeniami, uczynił martwym pniakiem i zabezpieczył przed wzrostem: zamiar, łapczywość, zamiłowanie, pragnienia i tendencje do zadomówienia w elemencie dotykowym.

Tathagata wytrzebił, wyrwał z korzeniami, uczynił martwym pniakiem i zabezpieczył przed wzrostem: zamiar, łapczywość, zamiłowanie, pragnienia i tendencje do zadomówienia w elemencie myślowym.

Oto w jaki sposób się nie współżyje w społeczności domowniku.

A jak się tworzy związki po wsiach?

Domowniku, ktoś związuje się  przez zainteresowanie, płacze z płaczącymi i cieszy się z radującymi. Jeśli są tam jakies obowiązki do wypełnienia, bierze na siebie trud ich wykonania.

Oto w jaki sposób tworzy się związki domowniku.

A jak się nie tworzy związków po wsiach?

Domowniku, ktoś nie związuje się przez zainteresowanie, nie płacze z płaczącymi i nie cieszy się z radującymi. Jeśli są jakies obowiązki do wypełnienia, nie bierze na siebie trudu ich wykonania.

Oto w jaki sposób nie tworzy się związków domowniku.

A kiedy nie ma wolności od zmysłowości?

Domowniku, oto nie jest wolny od żądzy, zainteresowania, miłości, pragnienia, żalu i chęci zmysłowych pragnien.

Oto w jaki sposób nie jest się wolnym od zmysłowości domowniku.

A kiedy jest wolnośc od zmysłowości?

Domowniku, oto jest wolny od żądzy, zainteresowania, miłości, pragnienia, żalu i chęci zmysłowych pragnien.

Oto w jaki sposób jest się wolnym od zmysłowości domowniku.

A kiedy są pragnienia na przyszłość?

Domowniku, oto pojawiają się marzenia: powinienem mieć taki kształt w przyszłości, powinienem czuć takie uczucia w przyszłości, powinienem mieć takie percepcje w przyszłości, powinienem tworzyć takie inicjacje w przyszłości, powinienem mieć takie świadomości w przyszłosci.

Oto w jaki sposób są pragnienia na przyszłość domowniku.

A kiedy nie ma pragnienień na przyszłość?

Domowniku, oto nie pojawiają się marzenia: powinienem mieć taki kształt w przyszłości, powinienem czuć takie uczucia w przyszłości, powinienem mieć takie percepcje w przyszłości, powinienem tworzyć takie inicjacje w przyszłości, powienienem mieć takie świadomości w przyszłości.

Oto w jaki sposób nie ma pragnień na przyszłość domowniku.

A kiedy są kłótnie i zbędne debaty z innymi?

Domowniku, oto ktoś kłóci się i prowadzi zbędne debaty mówiac: Wy nie znacie tej Dyscypliny, to ja ją znam. Cóż wy wiecie o tej Dyscyplinie! Zbłądziliście na manowce. Ja znam właściwą metodę, a wy nie. Co powinno być najpierw powiedziane, wy mówicie na końcu. Co powinno być powiedziane na końcu, wy mówicie na samym początku. Ja mam rację, wy jej nie macie. To co wymyliliście zostało obalone, a wasze interpretacje okazały się błędne, jesli jesteście w stanie - spróbujcie to zrozumieć.

Oto kiedy są kłótnie i zbędne debaty domowniku.

A kiedy nie ma kłotni i zbędnych debat z innymi?

Domowniku, oto ktoś nie kłoci się i nie prowadzi zbędnych debat mówiąc: Wy nie znacie tej Dyscypliny, to ja ją znam. Cóż wy wiecie o tej Dyscyplinie! Zbłądziliście na manowce. Ja znam właściwą metodę, a wy nie. Co powinno być najpierw powiedziane, wy mówicie na końcu. Co powinno być powiedziane na końcu, wy mówicie na samym początku. Ja mam rację, wy jej nie macie. To co wymyliliście zostało obalone, a wasze interpretacje okazały się błedne, jesli jesteście w stanie - spróbujcie to zrozumieć.

Oto kiedy nie ma kłótni i zbędnych debat domowniku.

Dlatego odpowiadając na pytanie Magandyi, Błogosławiony rzekl:

Porzuciwszy dom,

żyjąc wolny od społeczności,

mędrzec nie tworzy związków po wsiach.

Wyzbywszy się zmysłowych pasji,

wolny od pragnień, nie angażuje się

w kłótnie i zbędne debaty.

 

Domowniku, oto pogłębione wyjaśnienie tego krótkiego stwierdzenia Błogosławionego.

 v.1.00 © 2012 Tipitaka.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wyłącznie do bezpłatnego rozpowszechniania.