Sutty o Świecie.

^  <  >

 

Sutta o istotach.

Satta Sutta, SN XXIII.2.

 

Oto, co usłyszałem:

Pewnego razu Błogosławiony zatrzymał się w pobliżu Savatthi przy gaju Jety, koło klasztoru podarowanego przez Anathapindike. Wówczas Czcigodny Radha udał się do Błogosławionego i pokłoniwszy się usiadł z boku. Siedząc, zwrócił się do Błogosławionego tymi słowami:

"Istota, mówi się 'istota'. W jakim sensie ktoś jest istotą?"

 

"Radha, weź dowolne pragnienie, zachwyt, pasję, albo chcenie rzeczy materialnych. Kiedy ktoś jest złapany w to, uwiązany tym, wtedy jest istotą. Weź dowolne pragnienie, zachwyt, pasję, albo chcenie uczuć. Kiedy ktoś jest złapany w to, uwiązany tym, wtedy jest istotą. Weź dowolne pragnienie, zachwyt, pasję, albo chcenie percepcji. Kiedy ktoś jest złapany w to, uwiązany tym, wtedy jest istotą. Weź dowolne pragnienie, zachwyt, pasję, albo chcenie inicjacji. Kiedy ktoś jest złapany w to, uwiązany tym, wtedy jest istotą. Weź dowolne pragnienie, zachwyt, pasję, albo chcenie świadomości. Kiedy ktoś jest złapany w to, uwiązany tym, wtedy jest istotą.

 

Zupełnie jak chłopcy czy dziewczynki bawiący się zamkami z piasku: Tak długo jak nie są wolni od pasji, pragnień, miłości, chcenia oraz zamiłowania do tych zamków z piasku, tak długo mogą się tymi zamkami z piasku bawić z radością, traktować je jak skarby, cieszyć się ich posiadaniem. Ale kiedy staną się wolni od pasji, pragnień, miłości, chcenia oraz zamiłowania do tych zamków z piasku, wówczas zmiażdżą, podepczą, zburzą je swoimi własnymi rękoma i stopami czyniąc je nieprzydatnymi do zabawy. W ten sam sposób Radha, ty też powinieneś zniszczyć, zmiażdżyć i zburzyć rzeczy materialne i uczynić je nieprzydatnymi do zabawy.

Praktykuj wyzbycie się pragnienia rzeczy materialnych. Powinieneś zniszczyć, zmiażdżyć i zburzyć uczucia i uczynić je nieprzydatnymi do zabawy. Praktykuj wyzbycie się pragnienia uczuć. Powinieneś zniszczyć, zmiażdżyć i zburzyć percepcje i uczynić je nieprzydatnymi do zabawy. Praktykuj wyzbycie się pragnienia percepcji. Powinieneś zniszczyć, zmiażdżyć i zburzyć inicjacje i uczynić je nieprzydatnymi do zabawy. Praktykuj wyzbycie się pragnienia inicjacji. Powinieneś zniszczyć, zmiażdżyć i zburzyć świadomość i uczynić ją nieprzydatną do zabawy. Praktykuj wyzbycie się pragnienia świadomości. Bo końcem pragnień Radha, jest Wygaśnięcie."

 v.1.00 © 2012 Tipitaka.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wyłącznie do bezpłatnego rozpowszechniania.